01
01
01
01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
HDC.DK / Nyheder fra H-DCDK / 2018 / Forsikring

Vigtig info om forsikringsordningen

Tilbage

Fra efteråret 2016 og en stor del af 2017 har der været forhandling med QBE (København og London) om H-DCDK’s forsikringsordning, og der er nu indgået en aftale for de næste fem år. Det er en rigtig fin aftale for begge parter og med gode forventninger til de kommende år.

Fra 1. januar 2018 får H-DCDK’s forsikringsordning derfor et nyt løft. Samtidig har der været en omstrukturering i QBE Danmark A/S, og de har i den forbindelse ændret navnet til HD Forsikrings Assurance Agentur ApS (til daglig: HD Forsikring). Det er stadig den samme virksomhed og de samme medarbejdere, som H-DCDK kender i forvejen. HD Forsikring vil stå for den daglige policeadministration, som H-DCDK kender det fra tidligere. Yderligere overtages de opgaver, der tidligere blev varetaget af ForsikringsRådgiverne ApS. Det betyder en hurtigere og mere direkte behandling og bedre service til de mange H-DCDK’s medlemmer, der benytter H-DCDK’s forsikringsordning.

Pr. 1/1-2018 skifter QBE Danmark A/S navn og adresse til:
HD-Forsikring (v/Karen Larsen)
Gl. Lyngvej 2,
4600 Køge,
Tlf : 82 82 41 41
mail : info@hdforsikring.dk
HD-Forsikring er de eneste som er coverholder af Lloyd’s syndikat 1886 her i Danmark.
Fremover varetager HD-Forsikring alt vedrørende vores forsikringsordning.

Billede Til Forsikringssiden Ny

FORBEDRINGER i 2018
H-DCDK’s forsikringsordning og Lloyd’s syndikat 1886 /v HD Forsikring har ændret lidt på vilkår, men alt er egentlig stadig det samme! (ændringer af de nuværende forsikringsbetingelser er kun forbedringer, og det kræver derfor ingen varsling).

Fastpræmieordning
Der er med øjeblikkelig virkning indført en fastpræmieordning for alle gyldige H-D policer i H-DCDK. Det betyder, at alle skader som opstår efter den 1. januar 2018 ikke vil blive opkrævet præmieforhøjelse ved belastende skade. Det gælder både for ansvar- og kaskoskader. Belastende skader fra før 01.01.2018 er stadig under de ”gamle” betingelser og vil derfor blive opkrævet en præmieforhøjelse.

I forsikringsbetingelserne UDGÅR fremover punkt 7.1.2: For hver ansvars- og /eller kaskoskade du har i løbet af et forsikringsår, stiger din årlige præmie med 30% frem til afslutningen af efterfølgende hovedforfald.

3 gratis køredage i Påsken 2018
Lloyd’s syndikat 1886 v/ HD Forsikring donerer tre gratis køredage til alle i klubbens forsikringsordning (Dog må HD-Policen ikke være ophørt eller i restance) De tre dage omfatter påsken 2018 med skærtorsdag den 29. marts, langfredag den 30. marts, og lørdag den 31. marts.

Det er aftalt at de kunder som har fået noteret godkendt vinteropbevaring hos en forhandler, kan afhente deres Harley-Davidson onsdag den 28. marts 2018 efter kl. 12.00 og derefter køre direkte hjem til opbeva-ringsadressen. Dermed er der adgang til motorcyklen med gratis køretid skærtorsdag den 29. marts morgen. Der vil ikke denne onsdag ikke være dækning for andet end kørslen direkte ”hjem i garagen”, så lad nu være med, at ødelægge den viste tillid fra forsikringsordningen.